PROJEKAT LEAP ECOIMPULS Sarajevo

Više o udruženju ECOIMPULS

Budite dio rješenja a ne problema

“Doprinijeti implementaciji pravne stečevine Evropske unije u oblasti zaštite okoliša u općinama Tuzla i Zenica. ”

Opći cilj projekta

“Smanjiti utjecaj najvećih zagađivača u ove dvije općine, povećati informisanost građana o važnosti LEAP-a i njegovoj implementaciji, priprema i izrada seta preporuka o povećanju energetske efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije itd. ”

Specifični ciljevi

“Općinske službe za stambene poslove, komunalne poslove, financije i prostorno uređenje, škole, kantonalna ministarstva za okoliš kao i FBiH ministarstvo energije, rudarstva i industrije, NVO za okoliš.”

Ciljne grupe

“Sadnja minimalno 7000 stabala, sanacija minimalno jedne divlje deponije i nabavka 95 specijalnih kontejnera za sortiranje otpada, izgradnja jednog parka prirode, izrada seta preporuka za poboljšanje energetske efikasnosti … ”

Predviđene aktivnosti

Priključite se implementaciji LEAP-A u općinama Tuzla i Zenica !