Dinamika i aktivnosti

Projekat podrazumjeva niz aktivnosti u lokalnim zajednicama,aktivno učešće općinskih struktura, medijske kampanje, te učešće stanovništva i povećanja ekološke svijesti.

Projekat finansira EVROPSKA UNIJA.

Predviđene aktivnosti

 • Sadnja minimalno 7000 stabala.
 • Sanacija minimalno jedne divlje deponije i nabavka 95 specijalnih kontejnera za sortiranje otpada.
 • Izgradnja jednog parka prirode
 • Izrada seta preporuka za poboljšanje energetske efikasnosti
 • Medijska kampanja tokom implementacije projekta (okrugli stolovi, radio i TV emisije, javne akcije, izrada stručnih publikacija, itd).
 • Uspostava partnerstva izmedju nevladinih organizacija i općine s ciljem zajedničkog djelovanja na smanjenu zagađenosti u općini.
 • Stručna predavanja u školama općine o problemu zagađenosti u općini i moguća rješenja ovog problema.
 • Čišćenje korita rijeke
 • Izrada strategije za namicanje sredstava za implementaciju ostalih dijelova LEAP-a za općinu.

Očekivani rezultati

 • Smanjenje zagađenosti zraka za 5%.
 • Uspostavljeni parkovi prirode, “zeleni pojasevi” prema najvećim zagađivačima.
 • Sanacija jedne divlje deponije i registracija minimalno jedne obrtničke djelatnosti za reciklažu.
 • Izrada seta preporuka o povećanju energetske efikanosti.

Tuzla

Zenica