Implementacija projekta

Implementator:

ECO IMPULS Sarajevo

Partneri na projektu:

Zelena Akcija Istra – R Hrvatska
Agromediteranski fakultet Mostar

Trajanje projekta:

26 mjeseci (od 07.10.2013.)

Ciljne grupe:

  • Općinske službe za stambene poslove, komunalne poslove, financije i prostorno uređenje
  • škole
  • kantonalna ministarstva za okoliš kao i FBiH ministarstvo energije, rudarstva i industrije
  • NVO za okoliš.

Tuzla

Zenica