Specifičnosti projekta

Ciljne grupe:

Općinske službe za stambene poslove, komunalne poslove, financije i prostorno uređenje; škole; kantonalna ministarstva za okoliš kao i FBiH ministarstvo energije, rudarstva i industrije, NVO za okoliš.

Krajnji korisnici:

Stanovnici općina Tuzla i Zenica

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

  • Smanjiti utjecaj najvećih zagađivača u ove dvije općine.
  • Povećati informisanost građana o važnosti LEAP-a i njegovoj implementaciji
  • Priprema i izrada seta preporuka o povećanju energetske efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

ZAŠTO LEAP ?

leap

  • Općine Tuzla i Zenica su među najzagađenijim gradovima Evrope tokom zimskih mjeseci
  • EU je sebi dala zadatak da do 2020 godine smanji ukupnu emisiju CO2 za 20%
  • Tuzla i Zenica su potpisnice Konvencije gradonačelnika o povećanju energetske efikasnosti i smanjenju CO2 emisije za 20% do 2020 godine. Ukupno 12 općina u BiH potpisalo je ovu konvenciju
  • Odraslo stablo absorbuje oko 22 kg CO2 godišnje
  • Naša intervencija će doprinijeti apsorpciji oko 154 tone CO2 godišnje
  • Najznačajniji doprinos će biti masovno “okretanje” ka ekološki prihvatljivijim gorivima (pelet, plin, i sl) kao i povećanje energetske efikasnosti stambenih i javnih zgrada odnosno kuća. (npr. bolja toplinska izolacija)

Tuzla

Zenica